HỆ THỐNG MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH KHOAN, SẢN XUẤT VÀ BẢO DƯỠNG GIẾNG
HỆ THỐNG MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH KHOAN, SẢN XUẤT VÀ BẢO DƯỠNG GIẾNG

HÃNG SẢN XUẤT: CS INC. (COMPUTER SIMULATION)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

TỔNG QUAN
Là hệ thống mô phỏng đầy đủ quá trình khoan và các vấn đề liên quan đến quá trình khoan dầu mỏ. Hệ thống giúp cho sinh viên nắm sâu các kiến thức về quá trình khoan thông qua các bài tập được lập trình sẵn trên hệ thống, nắm bắt được các thao tác vận hành trước khi ra  làm việc thực tế. Các giao diện màn hình và thiết bị sát thực với thực tế nên sẽ giúp các học viên nắm bắt nhanh các kiến thức về khoan.
 
 
Hệ thống bao gồm các phần chính như:
  -  Các bài tập về khoan
  -  Các bài tập về điều khiển kiểm soát giếng 
  -  Các bài tập về điều khiển bão dưỡng giếng
--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

 

Sản phẩm khác