PHẦN MỀM XỬ LÍ SỐ LIỆU QUÉT NGƯỢC RA BẢN CAD
PHẦN MỀM XỬ LÍ SỐ LIỆU QUÉT NGƯỢC RA BẢN CAD

GEOMAGIC DESIGN X - 3D SYSTEM

Đặc tính chính

Là phần mềm thiết kế ngược toàn diện nhất của ngành công nghiệp, kết hợp lịch sử dựa trên dữ liệu quét CAD ​​3D, do đó bạn có thể tạo ra mẫu, mô hình có thể chỉnh sửa được,  tương thích với các phần mềm CAD hiện tại của bạn.

"Làm việc hoàn hảo với CAD,  phần mềm kết nối trực tiếp với các phần mềm CAD phổ biến, bao gồm cảSolidWorks ®, Siemens NX ®, Autodesk Inventor ® và PTC Creo ®. sử dụng công nghệ LiveTransfer độc đáo, Geomagic Design X chuyển mô hình hoàn chỉnh,bao gồm cả mô hình đặc tính. Vì vậy, bạn có thể nhanh chóng tạo khối và bề mặt các mô hình từ việc quét 3D, chuyển dữ liệu vào môi trường thiết kế của bạn, và làm việc trên chúng như trên bất kỳ mô hình CAD nào khác."

Mạnh mẽ và linh hoạt,  phần mềm có mục đích để chuyển đổi dữ liệu quét 3D thành các mô hình CAD chất lượng cao. Phần mềm  có thể với sự kết hợp của mô hình dạng rắn, cải tiến mô hình hóa bề mặt , chỉnh sửa lưới và điểm , xử lý đám mây điểm. Bạn có thể quét hầu như bất cứ thứ gì và tạo ra sản phẩm sẵn sàng cho việc sản xuất.

Khả năng xử lí mạnh đối với các sản phẩm lớn và phức tạp.  Bộ công cụ mở rộng kết hợp với công cụ CAD, công cụ xử lý quét  dữ liệu hàng đầu trong công nghiệp, và nó có tất cả các công cụ mà bạn cần để đưa vào các dự án khó khăn nhất. Nó xử lý hàng tỷ điểm quét và có một loạt đầy đủ các tính năng để sửa chữa dữ liệu, cho phép bạn bỏ qua các đối tượng không cần thiết và bắt đầu tạo ra các mô hình CAD ngay lập tức.

Làm việc giống như phần mềm CAD của bạn phần mềm dễ dàng để tìm hiểu và sử dụng. Trong thực tế, nếu bạn có thể thiết kế trong CAD, bạn cũng có thể bắt đầu sử dụng phần mềm ngay lập tức. Nó sử dụng công cụ mô hình lịch sử  quen thuộc, được tìm thấy trong tất cả các sản phẩm CAD lớn, cùng với tính năng dựng hình tự động từ dữ liệu quét

Chức năng chính

- Quét trực tiếp sản phẩm và sản xuất

- Nhập các điẻm

 -Nhập các lưới

 -Chỉnh sửa điểm (delete, sample, reduce noise)

 -Chỉnh sửa lưới cơ bản (fill holes, trim, mesh doc)

 - Chỉnh sửa lưới nâng cao (sandpaper, sculpt, etc.) 

 -Khai thác thông minh điểm bề mặt / chất rắn / phác thảo

- Dựng mô hình rắn

- Phân tích độ lệch các lưới

- Nhập các file từ SolidWorks, NX, Inventor và Creo

- Hình dạng hữu cơ bề mặt

- Tạo bản vẽ 2D

- Tạo và quản lý các mối quan hệ lắp ráp

- Hỗ trợ hơn 100 add in từ bên thứ 3

- Mô hình lịch sử dựa trên mô hình trực tiếp

 

--------------Còn tiếp------------------

Sản phẩm khác