BỘ THỰC TẬP HỆ THỐNG NHÚNG ARM
BỘ THỰC TẬP HỆ THỐNG NHÚNG ARM

Hãng sản xuất : Châu Á

Bao gồm thiết bị:

- MCU AT91SAM9260, 16/32 bit

- ARM926EJ-S 180MHz

- Connector theo chuẩn JTAG 20 chân cho phép lập trình, debug hệ thống.

- 32MB SDRAM.

- 256MB NAND Flash.

- 512kB SPI serial data flash

- Ethernet 10/100 base RJ45 connector

- USB host, device connector

- RS232 connector

- Micro SD card slot

- Connector mở rộng

- Nguồn cung cấp 5V DC

- Màn hình cảm ứng LCD 128 x 64

- Màn hiển thị LED 8x 32, Xanh + đỏ

- Phần mềm hệ điều hành nhúng

----------Còn tiếp--------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác