KIT PHÁT TRIỂN FPGA MẠNG 1G
KIT PHÁT TRIỂN FPGA MẠNG 1G

Hãng sản xuất : Xilinx Aliance 

Chíp Xilinx Kintex®-7 XC7K325T

- Bộ dao động Low-jitter 200 MHz

- 4 PHY Ethernet 10/100/1000 với RGMII

- X4 Gen 2 PCI Express

- X16 4.5 MB QDRII+  RAM tĩnh (450 MHz)

- RAM động DDR3 512MB X8 (800 MHz)

- Flash BPI 1-Gbit

- Khe thẻ SD

- Vi điều khiển PIC 32-bit

- Bộ vi điều khiển USB

- Xung nhịp thời gian thực

- Chip xác thực mật mã

- Đầu nối FMC đếm chân cao (VITA 57) với Select-IO 100 và 4 cặp cổng nối tiếp GTX

- 2 Đầu nối Pmod

- 4 LED đơn trên bo và 4 nút nhấn thông dụng

- Chíp  Xilinx FPGA với 02 nhân PowerPC , Các chíp CY7C1370D-167AXC, MT47H16M16BG-5E

 

----------Còn tiếp--------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác