QPSK / OQPSK / DPSK
QPSK / OQPSK / DPSK

MODEL: 91029-2

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

 

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH:

 * Máy phát NRZ
 * Bộ chuyển đổi S/P & Delay
 * Mã hóa DPSK
 * Nguồn cấp/Điều chỉnh nguồn
 * Bộ mô phỏng kênh
 * Sóng mang và dịch pha
 * Điều chế_I QPSK
 * Điều chế_Q QPSK
 * Bộ cộng
 * Bộ giải mã DPSK
 * Bộ giải điều chế_I QPSK
 * Bộ giải điều chế_Q QPSK
 * Bộ khuếch đại
 * Bộ chuyển đổi P/S
 

NỘI DUNG THỰC HÀNH:

 * Sự điều chế số các tín hiệu băng tần cơ sở, tín hiệu  băng thông. 
 * Phân vùng dòng xung
 * Chùm tín hiệu cho MPSK
 * Phương trình MPSK chung
 * Sự tạo phách Tín hiệu băng gốc  với sóng mang
 * Các tín hiệu không phân cực và lưỡng cực trong miền thời gian

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

 

Sản phẩm khác