MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG SỐ NÂNG CAO
MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG SỐ NÂNG CAO

MODEL: 91023-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH CƠ BẢN:
 * Mã hóa
 * Bộ mô phỏng
 * Bộ mô phỏng kênh
 * Tách sóng đồng bộ
 * Modem
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:

Làm quen bo mạch

Giới thiệu về truyền dẫn số

Mã hóa

Giải mã

Tạo tín hiệu FSK

Tách không đồng bộ FSK

Tách đồng bộ FSK

Tạo tín hiều PSK

Tách đồng bộ tín hiệu PSK

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác