MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG SỐ CƠ BẢN
MÔ ĐUN TRUYỀN THÔNG SỐ CƠ BẢN

MODEL: 91022-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH CƠ BẢN:
 * PAM
 * PTM
 * PCM
 * PAM-TDM
 * DM
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:
 * Những khái niệm về truyền thông số
 * Làm quen với bo mạch
 * Sự tạo tín hiệu PAM
 * Giải điều chế tín hiệu PAM
 * Truyền tín hiệu TDM PAM
 * Nhận tín hiệu TDM PAM
 * Giải điều chế tín hiệu PTM
 * Sự tạo tín hiệu PTM

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác