BỘ THÍ NGHIỆM VỀ VI XỬ LÝ 32-BIT
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ VI XỬ LÝ 32-BIT

MODEL: 91017-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối CPU

 • Khối điều khiển bus BUS

 • Khối bộ nhớ (MEMORY:RAM, USER ROM, MONITOR ROM)

 • Khối hiển thị số liệu và địa chỉ bằng LED

 • Khối điều khiển KEYPAD

 • Khối dò LOGIC

 • Khối cổng song song

 • Khối cổng nối tiếp

 • Khối ứng dụng

 • Khối hiển thị LED các con số

 • Các khối kiểm tra STRIP

 • Khối cấp nguồn

 

Nội dung thực hành:

 • Giới thiệu về bo mạch
 • Vận hành bo mạch
 • Các trạng thái BUS
 • Sự truyền BUS 32-bit
 • Chu trình đọc và ghi
 • Khởi tạo CPU
 • Các tín hiệu điều khiển bộ nhớ
 • Giải mã địa chỉ bộ nhớ
 • Truyền dữ liệu bộ nhớ
 • Cổng DAC và ADC
 • Giao tiếp PPI và bàn phím Keypad

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

 

Sản phẩm khác