BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ỨNG DỤNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ỨNG DỤNG MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

MODEL: 91013-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch suy giảm

 • Mạch tích phân

 • Mạch vi phân

 • Mạch lọc tần thấp

 • Mạch lọc tần cao

 • Mạch lọc băng tần

 • Điều khiển và biến đổi dạng cầu sóng hai nửa pha

 

Nội dung thực hành:

 • Nhận dạng và xác định mạch

 • Hoạt động của bộ lọc dải thông

 • Hoạt động của bộ tích phân

 • Hoạt động của bộ vi phân

 • Đáp tuyến tần số của bộ lọc thông thấp

 • Đặc trưng chuyển tiếp và đặc tuyến pha của bộ lọc thông thấp

 • Đáp tuyến tần số của bộ lọc thông cao

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác