BỘ THÍ NGHIỆM VỀ TỪ TÍNH VÀ ĐIỆN TỪ
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ TỪ TÍNH VÀ ĐIỆN TỪ

MODEL: 91020-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ


BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH:
 *  Khối các cực từ
 *  Các đường sức từ động
 *   Điện từ/ cuộn dây Senenoid
 *   Điều khiển từ
 *   Khối Buzzer
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:
 * Từ tính là gì
 * Từ trường
 * Chế thử một nam châm
 * Nam châm điện là gì
 * Cuộn hút Solenoid
 * Rơ le

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

 

Sản phẩm khác