BỘ THÍ NGHIỆM VỀ TRANSISTOR CÔNG SUẤT VÀ THYRISTOR GTO
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ TRANSISTOR CÔNG SUẤT VÀ THYRISTOR GTO

MODEL: 91026-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH:
 *  Khối điều khiển
 *  Mạch cấp tải
 *  MOSFET
 *  IGBT
 *  IGBT cực nhanh
 *  Transistor lưỡng cực
 *  Transistor Dalington
 *  Thyristor GTO
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:
 * Nhận dạng Transistor công suất và Thyristor GTO
 * Tổng quan về các khối mạch
 * Làm quen với khối mạch điều khiển
 * Làm quen với khối mạch tải
 * Hoạt động cơ bản của các transistor lưỡng cực công suất.
 * Hoạt động cơ bản của MOSFET công suất và IGBT (Transistor lưỡng cực có cổng cách điện)

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác