BỘ THÍ NGHIỆM VỀ THYRISTOR VÀ CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ THYRISTOR VÀ CÁC MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT

MODEL: 91011-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Driver (bộ điều khiển)

 • Bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được

 • Điều khiển công suất xoay chiều dùng Triac

 •  Cổng một chiều của SCR trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng

 •  Cổng xoay chiều của SCR và UJT trong chỉnh lưu nửa sóng và chỉnh lưu toàn sóng/ Motor

 

Nội dung thực hành:

 • Làm quen với linh kiện thyristor

 • Cơ sở của mạch thyristor

 • Kiểm tra bộ chỉnh lưu Silic điều khiển được

 • Hoạt động một chiều SCR

 • Điện áp mở ngưỡng của cực cổng và dòng điện duy trì

 • Bộ chỉnh lưu nửa sóng dùng SCR

 • Điều khiển SCR của bộ chỉnh lưu nửa sóng

 • Điều khiển SCR của bộ chỉnh lưu toàn sóng

 • Điều khiển SCR của bộ chỉnh lưu nửa sóng

 • Điều khiển SCR của bộ chỉnh lưu toàn sóng

 • Các đặc điểm của UJT

 • Điều chỉnh pha trong chỉnh lưu nửa sóng và toàn sóng dùng UJT

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác