OeGalaxy - BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN

MODEL: 91024-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH:
 *  Các mạch về động cơ một chiều
 *  Khối đo tốc độ góc
 *  Các mạch về động cơ xoay chiều
 *  Bộ dịch pha
 *  Khối tải cơ và bộ phân thế
 *  Động cơ bước
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:
 * Làm quen với các mạch động cơ một chiều
 * Các mạch động cơ xoay chiều và động cơ bước
 * Điều chỉnh vị trí động cơ một chiều tương tự
 * Điều chỉnh vị trí động cơ DC theo phương pháp PWM
 * Điều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp tương tự
 * Điều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp xung

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác