BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN

MODEL: 91024-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH:
 *  Các mạch về động cơ một chiều
 *  Khối đo tốc độ góc
 *  Các mạch về động cơ xoay chiều
 *  Bộ dịch pha
 *  Khối tải cơ và bộ phân thế
 *  Động cơ bước
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:
 * Làm quen với các mạch động cơ một chiều
 * Các mạch động cơ xoay chiều và động cơ bước
 * Điều chỉnh vị trí động cơ một chiều tương tự
 * Điều chỉnh vị trí động cơ DC theo phương pháp PWM
 * Điều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp tương tự
 * Điều khiển tốc độ động cơ DC theo phương pháp xung

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác