BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CƠ SỞ LOGIC SỐ
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CƠ SỞ LOGIC SỐ

MODEL: 91014-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Xung điều khiển Clock
 • Các tín hiệu đầu vào
 • Mạch Collector hở
 • Đầu ra 3 trạng thái
 • Mạch AND/NAND
 • Mạch Set/Reset Flip-Flop
 • TTL/CMOS so với OR/NOR
 • Flip-Flop kiểu D
 • Điều khiển BUS dữ liệu
 • Khối mạch Flip-Flop JK và khối mạch XOR/NOR cho sinh viên hiểu và khắc phục sự cố

 

Nội dung thực hành:

 • Vị trí và nhận dạng linh kiện, khối mạch
 • Hoạt động của các mạch cơ bản
 • Cơ sở của các đóng vỏ IC
 • Các hàm logic AND/ NAND
 • Các hàm logic OR/ NOR
 • Các cổng hoặc tuyệt đối XOR và không hoặc tuyệt đối XNOR
 • Đặc tuyến động của các cổng XOR và XNOR
 • Chế độ hoạt động một chiều của NOT và OR TIE
 • Các đặc tính truyền của các cổng Schmitt và cổng LS TTL tiêu chuẩn.
 • Mạch Trigger SET/RESET
 • Mạch trigger kiểu D

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác