BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH SỐ NÂNG CAO
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH SỐ NÂNG CAO

MODEL: 91016-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Clock
 • Khối phát xung
 • Bộ đếm
 • Khối hợp kênh/ phân kênh
 • Khối mã hóa thứ tự BCD/ giải mã thập phân BCD
 • Khối ADC/ DAC
 • Khối hiển thị/ điều khiển hiển thị LED 7 đoạn
 • Khối phát/ kiểm tra chẵn lẻ

 

Nội dung thực hành:

 • Vị trí và nhận dạng thành phần mạch
 • Hoạt động của các mạch
 • Cơ bản về các IC
 • Hoạt động của bộ giải mã BCD
 • Hoạt động của bộ mã hõa ưu tiên
 • Hoạt động của ADC
 • Hoạt động của DAC
 • Hợp kênh và chọn số liệu
 • Hợp kênh LS151 và phân kênh LS155
 • Phân kênh và 1 ra 8
 • Giải mã/ hiển thị LED
 • Hiển thị LED 7 đoạn
 • Chẵn lẻ (ODD và EVEN)

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác