BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH SỐ CƠ BẢN
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH SỐ CƠ BẢN

MODEL: 91015-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Clock

 • Mạch phát xung

 • Các tín hiệu đầu vào

 • Thanh ghi dịch 4 bit

 • Bộ đếm không đồng bộ

 • Bộ cộng 4-bit

 • Bộ đếm đồng bộ

 • Bộ so sánh 4-bit

 

Nội dung thực hành:

 • Vị trí và nhận dạng linh kiện trong mạch

 • Hoạt động chung của các mạch

 • Cơ sở của các khối IC

 • Các hàm điều khiển bộ đếm cơ bản

 • Các dạng sóng bộ đếm gợn

 • Các dạng sóng bộ đếm đồng bộ

 • Tính Logic của bộ đếm đồng bộ

 • Các chế độ hoạt động cơ bản của thanh ghi dịch

 • Các dạng sóng bộ ghi dịch

 • Cơ sở phép cộng nhị phân

 • Cộng nhị phân có mượn đầu vào và đầu ra

 • Cơ sở phép so sánh nhị phân

 • Điều khiển các Modul đếm và so sánh

 • Xử lý lỗi cơ bản

 • Xử lý lỗi các mạch số

 • Bộ đếm 74LS193

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác