BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP NGUỒN NUÔI
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP NGUỒN NUÔI

MODEL: 91009-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch điều chỉnh điện áp song song

 • Khối mạch điều chỉnh điện áp nối tiếp

 • Khối mạch điều chỉnh dòng điện

 • Khối mạch điều chỉnh có phản hồi điện áp

 • Khối mạch điều chỉnh dùng IC

 • Khối mạch chuyển đổi DC-DC

 

Nội dung thực hành:

 • Xác định vị trí mạch và nhận dạng mạch

 • Giới thiệu về Bộ ổn định điện áp nguồn nuôi

 • Hoạt động của bộ ổn áp Shunt (có phản hồi điện áp song song)

 • Sự ổn định đường dây

 • Sự ổn định điện áp tải

 • Hoạt động của bộ ổn áp nối tiếp

 • Hoạt động của bộ điều chỉnh có phản hồi điện áp

 • Sự ổn định điện áp của tải phản hồi điện áp

 • Mạch bảo vệ tích cực hạn dòng phản hồi

 • Hoạt động của bộ ổn dòng

 • Đặc tính ổn định của bộ ổn dòng

 • Sự ổn định dòng tải của bộ ổn dòng

 • Hoạt động của bộ ổn áp dùng IC 3 chân và sự ổn định điện áp

 • Sự ổn định dòng điện dùng IC 3 chân và hiệu quả công suất

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác