BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
BỘ THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

MODEL: 91012-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối hạn chế

 • Khối mạch phân áp

 • Khối mạch khuếch đại đảo

 • Khối mạch khuếch đại không đảo

 • Khối mạch khuếch đại lặp lại điện áp

 • Khối mạch khuếch đại lấy tổng đảo pha

 • Khối mạch khuếch đại lấy tổng không đảo pha

 • Khối mạch khuếch đại lấy hiệu

 • Khối mạch so sánh hở

 • Khối so sánh dạng hình sin/ vuông góc

 

Nội dung thực hành:

 • Các kiểu OP AMP và đóng vỏ linh kiện

 • Nhận dạng và mô tả bo mạch

 • Đặc tính và các thông số cơ bản của bộ khuếch đại thuật toán OP AMP

 • Đặc tính một chiều của bộ khuếch đại đảo

 • Đặc tính xoay chiều của bộ khuếch đại đảo

 • Đặc tính khác của bộ khuếch đại đảo

 • Đặc tính một chiều của bộ khuếch đại không đảo

 • Đặc tính xoay chiều của bộ khuếch đại không đảo

 • Đặc tính khác của bộ khuếch đại không đảo

 • Hoạt động một chiều của bộ lặp điện áp (Voltage Follower)

 • Bộ khuếch đại một lối ra đảo

 • Hoạt động xoay chiều của bộ lặp điện áp (Voltage Follower)

 • Hoạt động của bộ khuếch đại cộng đảo

 • Cộng, chia, và trung bình

 • Hoạt động của bộ khuếch đại cộng không đảo

 • Cấu hình của bộ khuếch đại cộng

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác