BO MẠCH VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP DÙNG TRANSISTOR
BO MẠCH VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP DÙNG TRANSISTOR

MODEL: 91008-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch phản hồi nối tiếp/ song song

 • Khối mạch phản hồi song song nối tiếp đa tầng

 • Khối hạn chế

 • Khối mạch phản hồi nối tiếp-song song đa tầng

 • Vi phân

 

Nội dung thực hành

 • Nhận dạng và xác định vị trí linh kiện

 • Sự hoạt động của bộ khuếch đại hồi tiếp nối tiếp

 • Ảnh hưởng của sự hồi tiếp lên độ khuếch đại xoay chiều (AC)

 • Ảnh hưởng của sự hồi tiếp nối tiếp âm lên băng thông

 • Ảnh hưởng của sự hồi tiếp nối tiệp lên trở kháng đầu vào và đầu ra.

 • Ảnh hưởng của hồi tiếp song song lên độ khuếch đại xoay chiều (AC)

 • Ảnh hưởng của hồi tiếp song song lên băng thông

 • Ảnh hưởng của hồi tiếp song song lên trở kháng đầu vào và đầu ra.

 • HSKĐ dòng điện của bộ khuếch đại nhiều tầng hỗn hợp (nối tiếp-song song)

 • Hệ số khuếch đại đầu ra của bộ khuếch đại đa tầng hỗn hợp

 • HSKĐ điện áp của bộ khuếch đại nhiều tầng hỗn hợp (nối tiếp-song song)

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác