BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ
BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ

MODEL: 91018-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

BAO GỒM CÁC KHỐI MẠCH:
 * Mạch thu và phát AM
 * Mạch thu và phát đơn biên (SSB: Single-SideBand)
 * Mạch thu AM và mạch thu đơn biên SSB với điều chỉnh khuếch đại tự động
 * Mạch điều chế tần số FM
 * Mạch điều chế pha PM
 * Giải điều chế FM
 * Mạch vòng khóa pha (PLL)
 * Bộ dò FM PLL
 
 
NỘI DUNG THỰC HÀNH:
 * Những khái niệm về truyền thông tương tự
 * Làm quen với bo mạch
 * Sự điều biên
 * Bộ khuếch đại công suất RF
 * Bộ điều chế cân bàng
 * Tầng RF
 * Bộ trộn, Lọc IF, và bộ phát hiện đường bao
 * Bộ điều chế cân bằng và bộ lọc LSB
 * Bộ dò và bộ khuếch đại công suất RF

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

 

Sản phẩm khác