OeGalaxy - BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR
BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR
BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR

MODEL: 91006-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch suy giảm

 • Khối mạch Emiter/ Base chung

 • Khối mạch Colector chung

 • Khối mạch ổn định thiên áp

 • Khối mạch ghép biến áp/ RC

 • Khối mạch ghép trực tiếp

 

Nội dung thực hành:

 • Nhận dạng và vị trí mạch

 • Giới thiệu các bộ khuếch đại nhiều tầng.

 • Hoạt động mạch một chiều B chung.

 • Hoạt động mạch xoay chiều B chung.

 • Hoạt động mạch một chiều E chung.

 • Hoạt động mạch xoay chiều E chung.

 • Hoạt động mạch một chiều C chung.

 • Hoạt động mạch xoay chiều C chung.

 • Tác động của nhiệt độ trên mạch thiên áp cố định

 • Tác động của nhiệt độ lên thiên áp mạch phân chia điện áp.

 • Làm quen với các tham số của transistor.

 • Sử dụng các thông số kĩ thuật của Transistor.

 • Hoạt động của mạch khuếch đại DC nối tầng RC.

 • Quan hệ giữa pha và hệ số điện áp mạch khuếch đại AC nối tầng RC

 • Sự đáp ứng tần số của mạch khuếch đại nối tầng RC.

 • Hoạt động của mạch khuếch đại DC nối tầng máy biến áp.

 • Hoạt động của mạch khuếch đại AC nối tầng máy biến áp.

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác