BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR
BO MẠCH THÍ NGHIỆM VỀ CÁC MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR

MODEL: 91006-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch suy giảm

 • Khối mạch Emiter/ Base chung

 • Khối mạch Colector chung

 • Khối mạch ổn định thiên áp

 • Khối mạch ghép biến áp/ RC

 • Khối mạch ghép trực tiếp

 

Nội dung thực hành:

 • Nhận dạng và vị trí mạch

 • Giới thiệu các bộ khuếch đại nhiều tầng.

 • Hoạt động mạch một chiều B chung.

 • Hoạt động mạch xoay chiều B chung.

 • Hoạt động mạch một chiều E chung.

 • Hoạt động mạch xoay chiều E chung.

 • Hoạt động mạch một chiều C chung.

 • Hoạt động mạch xoay chiều C chung.

 • Tác động của nhiệt độ trên mạch thiên áp cố định

 • Tác động của nhiệt độ lên thiên áp mạch phân chia điện áp.

 • Làm quen với các tham số của transistor.

 • Sử dụng các thông số kĩ thuật của Transistor.

 • Hoạt động của mạch khuếch đại DC nối tầng RC.

 • Quan hệ giữa pha và hệ số điện áp mạch khuếch đại AC nối tầng RC

 • Sự đáp ứng tần số của mạch khuếch đại nối tầng RC.

 • Hoạt động của mạch khuếch đại DC nối tầng máy biến áp.

 • Hoạt động của mạch khuếch đại AC nối tầng máy biến áp.

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác