BẢNG MẠCH CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG TRANSISTOR
BẢNG MẠCH CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG TRANSISTOR

MODEL: 91007-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch khuếch đại công suất 1 tầng

 • Khối mạch chia pha

 • Khối mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

 • Khối hạn chế

 • Khối mạch khuếch đại công suất kiểu bù

 • Khối mạch ghép đôi Darlington

 

Nội dung thực hành:

 • Định vị và nhận dạng mạch

 • Giới thiệu về các mạch khuếch đại công suất dùng Transistor

 • Chế độ hoạt động DC của mạch khuếch đại công suất một tầng

 • HSKĐ công suất và điện áp AC của mạch khuếch đại công suất 1 tầng

 • Hoạt động DC của mạch chia pha

 • HSKĐ điện áp và quan hệ pha giữa tín hiệu vào và ra

 • Hoạt động DC của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

 • HSKĐ công suất và điện áp AC của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

 • Hoạt động DC của mạch khuếch đại công suất kiểu bù

 • HSKĐ điện áp và công suất của mạch khuếch đại công suất kiểu bù

 • Đặc điểm khuếch đại dòng điện của mạch ghép Darlington

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác