OeGalaxy - BẢNG MẠCH CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG TRANSISTOR
BẢNG MẠCH CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG TRANSISTOR
BẢNG MẠCH CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT DÙNG TRANSISTOR

MODEL: 91007-2

HÃNG SẢN XUẤT: FESTO (LAB-VOLT)

XUẤT XỨ: BẮC MỸ

Bao gồm các khối mạch:

 • Khối mạch khuếch đại công suất 1 tầng

 • Khối mạch chia pha

 • Khối mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

 • Khối hạn chế

 • Khối mạch khuếch đại công suất kiểu bù

 • Khối mạch ghép đôi Darlington

 

Nội dung thực hành:

 • Định vị và nhận dạng mạch

 • Giới thiệu về các mạch khuếch đại công suất dùng Transistor

 • Chế độ hoạt động DC của mạch khuếch đại công suất một tầng

 • HSKĐ công suất và điện áp AC của mạch khuếch đại công suất 1 tầng

 • Hoạt động DC của mạch chia pha

 • HSKĐ điện áp và quan hệ pha giữa tín hiệu vào và ra

 • Hoạt động DC của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

 • HSKĐ công suất và điện áp AC của mạch khuếch đại công suất đẩy kéo

 • Hoạt động DC của mạch khuếch đại công suất kiểu bù

 • HSKĐ điện áp và công suất của mạch khuếch đại công suất kiểu bù

 • Đặc điểm khuếch đại dòng điện của mạch ghép Darlington

--------------Còn tiếp------------------

Xin liên hệ để có danh mục và tài liệu đầy đủ.

Sản phẩm khác